Sửa đổi phông chữ và văn bản

Biểu tượng văn bản trongCapital Electra X biên tập viên
Biểu tượng văn bản trongCapital Electra X biên tập viên

TrongCapital Electra X , tất cả các hình dạng đều có thể có văn bản, bao gồm cả các hình dạng phụ trong một nhóm. Để nhập văn bản cho một hình dạng, chỉ cần chọn văn bản và nhập đi.

Đặt họ phông chữ

Để đặt họ phông chữ:

 • Chọn hình dạng bằng công cụ con trỏ
 • Nhấp vào biểu tượng họ Phông chữ và chọn một phông chữ
Menu gia đình phông chữ
Menu gia đình phông chữ

Thêm web và phông chữ tùy chỉnh của riêng bạn

Capital Electra Xcung cấp danh sách các phông chữ có sẵn sẽ được sử dụng trong các bản vẽ của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm phông chữ của riêng mình thông qua hộp thoại Phông chữ tùy chỉnh. Hiện tại, Google chỉ cho phép Phông chữ và chúng tôi đang nỗ lực để thêm nhiều phông chữ web hơn.

Trong khi đó, để thêm phông chữ tùy chỉnh của riêng bạn và sử dụng nó trongCapital Electra X , nhấp vào Tải lên phông chữ sẽ mở ra một hộp thoại nơi bạn có thể tải lên phông chữ của riêng mình.

Quyền phông chữ tùy chỉnh của bạn kế thừa quyền vẽ. Ví dụ: nếu một phông chữ tùy chỉnh được tải lên trên bản vẽ cá nhân tại Trang chủ , thì phông chữ đó chỉ bạn mới có thể truy cập được vì đây là phông chữ cá nhân.

Nếu một phông chữ tùy chỉnh được tải lên trên bản vẽ Nhóm , phông chữ đó là phông chữ nhóm và được chia sẻ giữa các nhóm.

Hiện tại chỉ hỗ trợ các định dạng phông chữ woff và ttf và chúng tôi đang làm việc để hỗ trợ nhiều định dạng phông chữ hơn.

Để thêm phông chữ tùy chỉnh của riêng bạn, bạn cũng có thể kéo và thả tệp phông chữ vào trình chỉnh sửa của mình.

Thêm phông chữ yêu thích của bạn thông qua hộp thoại Phông chữ tùy chỉnh
Thêm phông chữ yêu thích của bạn thông qua hộp thoại Phông chữ tùy chỉnh

Đặt kích thước phông chữ

Để đặt kích thước phông chữ:

 • Chọn hình dạng bằng công cụ con trỏ
 • Nhấp vào biểu tượng Kích thước phông chữ và chọn hoặc nhập kích thước phông chữ

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bàn phím và nhấn vào:

 • Ctrl + Shift +. để tăng kích thước phông chữ
 • Ctrl + Shift +, để giảm kích thước phông chữ

Cả hai đơn vị pt và px đều được phép định cỡ phông chữ.

Đặt căn chỉnh văn bản

Để đặt căn chỉnh văn bản:

 • Chọn hình dạng bằng công cụ con trỏ
 • Nhấp vào biểu tượng Căn chỉnh văn bản và chọn căn chỉnh theo yêu cầu của bạn
Menu căn chỉnh văn bản
Menu căn chỉnh văn bản

Định vị văn bản

Để định vị văn bản:

 • Nhấp vào một hình dạng, sau đó nhấp vào công cụ khối văn bản
 • Kéo khối văn bản đến bất kỳ vị trí yêu cầu nào
Định vị văn bản bằng công cụ khối văn bản
Định vị văn bản bằng công cụ khối văn bản

Sửa đổi phần đệm văn bản

Để sửa đổi phần đệm văn bản:

 • Nhấp vào một hình dạng, sau đó nhấp vào công cụ khối văn bản
 • Kéo và thay đổi kích thước khối văn bản
Sửa đổi phần đệm văn bản bằng công cụ khối văn bản
Sửa đổi phần đệm văn bản bằng công cụ khối văn bản

Tạo văn bản

Để tạo văn bản:

 • Nhấp và kéo trên công cụ khối văn bản , sau đó gõ đi
Tạo văn bản bằng công cụ khối văn bản
Tạo văn bản bằng công cụ khối văn bản

Dàn ý văn bản

Để lập dàn ý cho văn bản:

 • Tạo văn bản và phong cách phù hợp
 • Nhấp chuột phải, chọn Hoạt động | Phác thảo văn bản
Lập dàn ý văn bản vớiCapital Electra X
Lập dàn ý văn bản vớiCapital Electra X

Đặt nền tròn trên văn bản

Để đặt nền tròn trên văn bản:

 • Nhấp vào công cụ khối văn bản , sau đó nhấp vào văn bản có màu nền.
 • Nhấp vào công cụ góc tròn và chọn kích thước của các góc tròn.
Đặt nền tròn trên văn bản
Đặt nền tròn trên văn bản

Tìm và thay thế văn bản

Để tìm văn bản:

 • Nhấn Ctrl + F (hoặc Cmd + F trên Mac) , nhập từ khóa của bạn và nhấn phím Enter .
 • Tiếp tục nhấn phím Enter sẽ hiển thị cho bạn từ khóa phù hợp tiếp theo.

Để thay thế văn bản:

 • Nhập từ khóa của bạn và nhấn phím Enter để tìm kiếm.
 • Khi từ khóa được đánh dấu, bạn có thể nhập vào trường "Thay thế bằng".
 • Bấm vào nút Replace để thay thế nó.
 • Bạn có thể sử dụng nút Thay thế tất cả để thay thế tất cả các từ khóa.
Tìm và thay thế văn bản
Tìm và thay thế văn bản

Đặt kiểu văn bản có định dạng trên văn bản

Để đặt kiểu văn bản có định dạng trên văn bản:

 • Bấm vào một hình dạng, sau đó nhấn phím F2 để vào trình soạn thảo văn bản.
 • Chọn một số văn bản.
 • Áp dụng kiểu chữ trên văn bản đã chọn.
Áp dụng kiểu văn bản có định dạng trên văn bản
Áp dụng kiểu văn bản có định dạng trên văn bản
Capital™ Electra™ X