Hình dạng khu vực bậc thang

Biểu tượng vùng bậc thang

Kéo và thả biểu tượng Vùng bậc thang vào bản vẽ của bạn để tạo sơ đồ bậc thang.

Các ký hiệu và dây dẫn trong vùng bậc thang được tự động đổi tên theo số bậc của chúng. Nếu một số được sử dụng, nó sẽ tự động tăng lên số tiếp theo.

Để tăng chiều cao của bậc thang, hãy kéo các nút điều khiển màu vàng trên biểu tượng Vùng bậc thang. Khi một bậc thang được di chuyển, tất cả các ký hiệu gắn với bậc thang sẽ được tự động di chuyển.

Biểu tượng Vùng bậc thang trong giấy nến JIC Symbols
Biểu tượng Vùng bậc thang trong giấy nến JIC Symbols

Sử dụng vùng bậc thang

Để sử dụng hình dạng Vùng thang:

  • Kéo và thả biểu tượng Vùng thang vào bản vẽ của bạn.
Sử dụng ký hiệu Vùng thang

Số Rung và kích thước vùng bậc thang có thể được tùy chỉnh bằng cách nhấp chuột phải vào biểu tượng Vùng bậc thang và chọn Đặt Vùng bậc thang . Các đường lưới màu xanh lá cây biểu tượng Vùng thang chỉ để hiển thị trên bản vẽ và không hiển thị khi in ra.

Chỉnh sửa vùng thang
Chỉnh sửa vùng thang
Capital™ Electra™ X