Thêm menu tùy chỉnh

Menu tùy chỉnh là menu ngữ cảnh chứa lệnh hoặc hành động tùy chỉnh của bạn. Menu tùy chỉnh có thể được thêm vào một hình dạng.

Chế độ nhà phát triển được sử dụng để hiển thị hoặc ẩn menu tùy chỉnh trong hộp thoại Thuộc tính.

Thuộc tính menu tùy chỉnh
Thuộc tính menu tùy chỉnh

Xem menu tùy chỉnh

Để xem hộp thoại Menu tùy chỉnh:

  • Đầu tiên, nhấp vào menu View | Hiển thị thuộc tính

  • Thứ hai, nhấp vào menu View | Hiển thị chế độ nhà phát triển

Để ẩn hộp thoại Menu tùy chỉnh:

  • Bấm vào menu Xem | Ẩn chế độ nhà phát triển

Việc chọn một hình dạng sẽ hiển thị các menu tùy chỉnh được chỉ định cho hình dạng đã chọn

Hiểu menu tùy chỉnh

Thêm menu tùy chỉnh và bạn sẽ tìm thấy 4 đầu vào:

  • Tiêu đề - Xác định tên của một mục menu xuất hiện trong menu ngữ cảnh. Thêm dấu gạch dưới vào phía trước tiêu đề của bạn để có dấu phân cách sau menu của bạn.
  • Tắt - Cho biết liệu một mục menu có bị tắt trong menu ngữ cảnh hay không.
  • Hành động - Lệnh được thực hiện khi nhấp vào menu.
  • Chọn - Cho biết liệu một mục menu có được chọn trong menu ngữ cảnh hay không.

Bạn có thể có chuỗi hoặc công thức trong đầu vào.

Chọn menu tùy chỉnh

Để chọn (các) menu:

  • Nhấp vào biểu tượng menu trên Menu tùy chỉnh .
Chọn menu tùy chỉnh
Chọn menu tùy chỉnh

Sắp xếp lại menu tùy chỉnh

Menu có thể được sắp xếp lại theo bất kỳ thứ tự nào. Để sắp xếp lại, hãy kéo và định vị bất kỳ menu nào theo ý muốn.

Sắp xếp lại menu tùy chỉnh
Sắp xếp lại menu tùy chỉnh

Ví dụ về menu tùy chỉnh

Giả sử bạn muốn có một menu tùy chỉnh để thay đổi màu sắc của hình dạng.

  • Chọn một hình dạng, thêm một mục menu trên hộp thoại Menu tùy chỉnh Đặt tiêu đề cho menu; đặt ở đầu vào Tiêu đề *, ví dụ: Chuyển đổi Màu Hình dạng. Thêm công thức bên dưới vào đầu vào Action *.
this.fill() === '#f44336' ? this.fill('#8bc34a') : this.fill('#f44336')

Bây giờ, hãy thử nhấp chuột phải vào hình dạng của bạn và xem điều kỳ diệu!

Capital™ Electra™ X