Thêm các sự kiện tùy chỉnh

Sự kiện tùy chỉnh là gì?

Sự kiện tùy chỉnh là các sự kiện JavaScript có thể được chèn vào SVG. Khi được kích hoạt, nó sẽ thực hiện một số hành động nhất định đã được người dùng thiết lập.

Các bước tạo sự kiện tùy chỉnh

  • Chọn bất kỳ hình dạng nào và nhấp chuột phải
  • Đi tới Công cụ | Sự kiện tùy chỉnh
Thêm sự kiện tùy chỉnh
Thêm sự kiện tùy chỉnh

Sử dụng các sự kiện tùy chỉnh

Sử dụng các sự kiện tùy chỉnh
Sử dụng các sự kiện tùy chỉnh

Các sự kiện đã thêm sẽ được chèn khi bạn xuất hình dạng sang SVG. Hiệu ứng có thể được nhìn thấy bằng cách chỉ cần mở SVG trong trình duyệt web.

Capital™ Electra™ X