Sử dụng kiểm soát phiên bản

Kiểm soát phiên bản là một hệ thống ghi lại các thay đổi đối với bản vẽ của bạn theo thời gian để bạn có thể hoàn nguyên hoặc khôi phục các phiên bản cụ thể nếu cần.

Lưu phiên bản

Để lưu hoặc xác nhận một bản vẽ:

  • Nhấp vào menu Tệp và sau đó nhấp vào Đặt tên phiên bản hiện tại
Đặt tên cho menu phiên bản hiện tại
Đặt tên cho menu phiên bản hiện tại
  • Nhập tên, sau đó nhấp vàoOK
Cam kết một bản vẽ
Cam kết một bản vẽ

Capital Electra Xcũng tự động ghi lại các thay đổi của bạn mà không cần thực hiện bất kỳ hành động lưu nào và nó sẽ được gắn nhãn với ngày và giờ của bản sửa đổi.

Hoàn nguyên phiên bản vẽ

Để hoàn nguyên bản vẽ về một phiên bản cụ thể:

  • Nhấp vào menu Tệp và sau đó nhấp vào Lịch sử phiên bản
  • Cuộn thanh bên phải trên hộp thoại cho phiên bản vẽ mà bạn muốn hoàn nguyên.
  • Chọn phiên bản mong muốn và nhấp vàoLoad
  • Nó sẽ ghi đè lên nội dung hiện tại của bản vẽ của bạn
Chọn một phiên bản để tải
Chọn một phiên bản để tải

Khi một bản sửa đổi được chọn, sự khác biệt giữa phiên bản hiện tại và phiên bản sửa đổi sẽ được hiển thị. Sự khác biệt sẽ có màu xám.

Capital™ Electra™ X