Sắp xếp và căn chỉnh hình dạng

Sắp xếp các hình dạng sử dụng lùi, lùi, trước và tiến

Để sắp xếp các hình dạng:

 • Nhấp vào một hoặc nhiều hình dạng
 • Nhấp chuột phải và chọn Sắp xếp | Mang đến trước hoặc mang về phía trước hoặc Gửi ngược hoặc Send to trở lại
Mang ra phía trước
Mang ra phía trước
Mang về phía trước
Mang về phía trước
Gửi trở lại
Gửi trở lại
Gửi lại
Gửi lại

Căn chỉnh hình dạng

Căn chỉnh hình dạng yêu cầu 2 hoặc nhiều hình dạng, vì các hình dạng sẽ được căn chỉnh tương đối với nhau.

Để căn chỉnh:

 • Chọn nhiều hình dạng, nhấp chuột phải và chọn Align | Căn trái hoặc giữa hoặc phải hoặc trên cùng hoặc chính giữa hoặc dưới cùng
Căn trái
Căn trái
Căn giữa
Căn giữa
Sắp xếp đúng
Sắp xếp đúng
Căn chỉnh hàng đầu
Căn chỉnh hàng đầu
Căn giữa
Căn giữa
Căn chỉnh phía dưới
Căn chỉnh phía dưới

Phân phối hình dạng

Đơn giản chỉ cần chọn các hình dạng mà bạn muốn phân phối, nhấp chuột phải và chọn Căn chỉnh | Phân phối theo chiều ngang hoặc Phân phối theo chiều dọc

Lưu ý: Để sử dụng tính năng này, cần chọn ít nhất 3 hình dạng để phân bố các hình dạng đồng đều với nhau.

Phân phối theo chiều ngang
Phân phối theo chiều ngang
Phân phối theo chiều dọc
Phân phối theo chiều dọc

Tạo hướng dẫn

Để tạo hướng dẫn:

 • Nhấp vào thước, sau đó kéo và thả một hướng dẫn
Tạo đường dẫn ngang và dọc
Tạo đường dẫn ngang và dọc

Xóa hướng dẫn

Để xóa một hướng dẫn:

 • Nhấp vào hướng dẫn để chọn, sau đó nhấn phím Xóa
Chọn và xóa một hướng dẫn
Chọn và xóa một hướng dẫn

Gắn các hình dạng vào đường dẫn

Để đính kèm các hình dạng vào đường dẫn:

 • Kéo và thả một hình dạng gần với hướng dẫn
Đính kèm hình dạng vào đường dẫn
Đính kèm hình dạng vào đường dẫn

Hướng dẫn di chuyển

Để di chuyển một hướng dẫn:

 • Nhấp và chọn một hướng dẫn, sau đó kéo hướng dẫn đến một vị trí khác
 • Hoặc sử dụng bàn phím lên, xuống, phím trái hoặc phải để di chuyển hướng dẫn
Hướng dẫn di chuyển
Hướng dẫn di chuyển

Nếu có các hình dạng được gắn vào thanh dẫn, khi thanh dẫn được di chuyển, tất cả các hình đính kèm cũng sẽ được di chuyển.

Ẩn và hiển thị hướng dẫn

Để ẩn các hướng dẫn (nhưng không xóa nó):

 • Bấm vào menu Xem | Ẩn hướng dẫn

Để hiển thị lại hướng dẫn:

 • Bấm vào menu Xem | Hiển thị hướng dẫn

Xóa (xóa) tất cả các hướng dẫn

Để xóa hướng dẫn:

 • Bấm vào menu Xem | Hướng dẫn rõ ràng
Capital™ Electra™ X