Schemat orurowania i oprzyrządowania

Co to jest P&ID?

P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) to szczegółowy schematyczny rysunek przedstawiający różne symbole reprezentujące rzeczywisty sprzęt w zakładzie, zwykle używany w przemyśle przetwórczym.

Projektując relację funkcjonalną między głównymi elementami systemu procesowego, takimi jak orurowanie (złączki), oprzyrządowanie, zawory i wyposażenie, pośrednio ilustrują proces interakcji i elementy używane do sterowania całym procesem.

Cały sprzęt i oprzyrządowanie potrzebne do procesu jest zawarte na rysunku za pomocą symboli, a wszelkie łączące rurociągi są reprezentowane za pomocą linii.

Schemat P&ID pokazuje również informacje o projekcie, takie jak etykiety sprzętu, etykiety linii, rozmiary nominalne, ilości i łączność.

Projekt symbolu instrumentu P&ID

Symbole instrumentów mają typ i numer pętli pokazane na symbolu graficznym. Odniesieniem instrumentu jest kombinacja Typu i Numeru Pętli .

jest wystarczająco inteligentny, aby rozpoznać typ i numer pętli z odniesienia i zsynchronizować je na samym symbolu.

Instrument P&ID
Instrument P&ID

Aby stworzyć zbiornik z większą liczbą wlotów i wylotów

Aby utworzyć zbiornik z większą liczbą wlotów i wylotów, użytkownicy mogą ponownie wykorzystać dostarczone symbole zbiornika i dodać lub zmniejszyć punkty połączeń.

Przypisywanie komponentu, orurowania lub sygnału

Użytkownicy mogą przypisać komponent(y) do symboli P&ID jak co inneCapital Electra X symbole. To samo dotyczy rur i linii sygnałowych, użytkownicy mogą przypisać orurowanie lub sygnał do odpowiedniego okablowania.

Capital™ Electra™ X