แผนผังท่อและเครื่องมือวัด

P&ID คืออะไร?

P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) คือการวาดแผนผังโดยละเอียดที่แสดงสัญลักษณ์ต่างๆที่แสดงถึงอุปกรณ์จริงในโรงงานซึ่งโดยปกติจะใช้ในอุตสาหกรรมกระบวนการ

ด้วยการออกแบบความสัมพันธ์เชิงการทำงานระหว่างส่วนประกอบของระบบกระบวนการที่สำคัญเช่นท่อ (อุปกรณ์) เครื่องมือวัดวาล์วและอุปกรณ์จะแสดงให้เห็นโดยอ้อมเกี่ยวกับกระบวนการปฏิสัมพันธ์และส่วนประกอบที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการทั้งหมด

อุปกรณ์และเครื่องมือวัดทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับกระบวนการรวมอยู่ในรูปวาดโดยใช้สัญลักษณ์และท่อที่เชื่อมต่อระหว่างกันจะแสดงโดยใช้เส้น

P&ID ยังแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบเช่นแท็กอุปกรณ์ฉลากสายขนาดปริมาณและการเชื่อมต่อที่ระบุ

การออกแบบสัญลักษณ์เครื่องมือ P&ID

สัญลักษณ์เครื่องดนตรีมี หมายเลข Type และ Loop แสดงอยู่บนสัญลักษณ์กราฟิก การอ้างอิงของเครื่องมือคือการรวมกันของ Type และ Loop number

ฉลาดพอที่จะจดจำ ประเภท และ หมายเลขลูป จากการอ้างอิงและซิงโครไนซ์กับสัญลักษณ์นั้น

เครื่องมือ P&ID
เครื่องมือ P&ID

เพื่อสร้างรถถังที่มีทางเข้าและทางออกมากขึ้น

ในการสร้างถังที่มีทางเข้าและทางออกมากขึ้นผู้ใช้สามารถนำสัญลักษณ์รถถังที่มีให้มาใช้ซ้ำและเพิ่มหรือลดจุดเชื่อมต่อได้

การกำหนดส่วนประกอบท่อหรือสัญญาณ

ผู้ใช้สามารถกำหนดส่วนประกอบให้กับสัญลักษณ์ P&ID ได้เหมือนกับที่อื่นๆCapital Electra X สัญลักษณ์ทำ เช่นเดียวกับท่อและสายสัญญาณ ผู้ใช้สามารถกำหนดท่อหรือสัญญาณให้กับสายไฟที่เกี่ยวข้องได้

Capital™ Electra™ X