ยินดีต้อนรับสู่ Capital Electra Quick Tour

แนวคิด

เริ่มต้นใช้งาน

สัญลักษณ์และส่วนประกอบ

สายไฟและสายเคเบิล

การใช้วงจรซ้ำ

เทอร์มินัลอัจฉริยะ

เค้าโครงแผง

การสร้างรายงาน

แผนผังท่อและเครื่องมือวัด

Capital™ Electra™ X